På svenska

Bild: Hannu Vainiopekka

Salakaadot seis (Stoppa tjuvjakten) är en kampanj som tar initiativ för en livskraftig vargstam. I kampanjen fäster man särskild uppmärksamhet på tjuvjakt som riktas mot varg och andra stora rovdjur. Kampanjens budskap är att vargen hör till Finlands natur, och att det är möjligt att leva sida vid sida med den.

Kampanjen startade år 2008 av Luonto-Liittos Varggrupp, och öppnades på nytt 1.11.2010, samma dag som vargjakten utanför renskötselområdet började. Över 50 kända personer är med och stöder vår kamp mot den illegala jakten.

Hjälpa till att rädda de finska vargar!

Här kan du skicka det följande meddelande till jord- och skogsbruksministern Jari Koskinen. Om du vill skriva ditt eget meddelande, skicka det till addressen jari.koskinen(at)mmm.fi.

Meddelandet som skickas är på finska.


Ärade minister,

Vargen är i Finland en starkt hotad (EN) art. Vargstammen har minskat till ca hälften av vad den var år 2007. Orsaken till den drastiska minskningen är illegal jakt, som jord- och skogsbruksministeriet nyligen medgav.

På grund av problemet med den illegala jakten bör vargjakten frysas ner. Vildmarksövervakning och polisens agerande måste stärkas för att få slut på den illegala jakten. Förebyggande åtgärder och ersättning av skador som rovdjur orsakar skall utvecklas på ett sätt, som ökar på acceptansen för rovdjuren.

För att rädda Finlands vargstam måste åtgärder tas i bruk genast - det finns ingen tid att förlora!

Hälsningar,

(eget namn)
(hemkommun)

Namn *
Hemkommun *
E-mail adress

* Obligatoriska fält

Merkintää ei voi kommentoida.